Drikke vare

Drink Cocktails

Cosmopolitan                    kr.  80,-

Manhatten                         kr.  80,-

Japanes Slipper                kr.  80,-

Sidecar                              kr.  80,-

Martini

Dry Martini                       kr.  75,-

Watermelon martini        kr.   75,-

Apple Martini                    kr. 75,-

Espresso Martini              kr. 75.-

Pineapel Flirtini                kr.  75,-

Long Drinks

Gimlet   kr.    80,-

White Russian                   kr.  80,-

Mojito                                kr.   80,-

Blue Lagoon                      kr.   80,-

Caipiroska                         kr.   80,-

Rum’s Currant                   kr.   80,-

Sea Breeze                       kr.  80,-

Longdrinks

Harvey Wallbanger          kr.  80,-

Bloody Mary                      kr.   80,-

Mojito                                 kr.  80,-

Strawberry Daquiri          kr.   80,-

Caripirinha                       kr.  80,-

Long Islands Iced Tea      kr.  120,-

Shots

Babar Shot                         kr.  30,-

Små kolde                          kr.  30,-

Calliano Hotshos               kr.   30,-

Fishermann eller Jägermeister  kr.  25,-